Vanliga frågor om undulater

Till skillnad från andra typer av fåglar, har undulater ingen fast ruggningsperiod, utan kan byta ut sina fjädrar under hela året. Ute i naturen bestäms ruggningsstiden av levnadsförhållandena - och i Australien, oberoende av vilken säsong, kan dessa vara bättre eller sämre. Oavsett var undulaten hittar goda betingelser, så kommer den att stanna kvar där, häcka och rugga.

 

Under ruggningen är det intressant att notera att inte alla fjädrarna nytt ut, eftersom det i hög grad skulle begränsa fåglarnas flygförmåga. För vilda undulater skulle detta vara för farligt eftersom de, när förhållandena förändras till det sämre, måste flytta.

 

För en undulat innebär ruggningen både stress och påfrestningar på dess vitalitet, vilket innebär att den under denna tid kommer att vara mer mottaglig för sjukdom och stress. För att hjälpa fågeln med sin ruggning kan du i förebyggande syfte ge den ett rugggningshjälpmedel för undulater och s och exotiska fåglar eller Kräcker®-ruggnings-sticks. Du bör också säkerställa en jämn rumstemperatur och tillräcklig luftfuktighet under ruggningen.

Budgies

Visa alla svar
Dölj alla svar
 • Hur bor undulater i sitt hemland Australien?

  För en undulatägare som bara är bekant med dessa fåglar som husdjur, är det verkligen en speciell och imponerande syn att se en flock av vilda undulater. Under bra år kan flockar bestå av många tusentals fåglar som när de flyger tillsammans nästan förmörkar himlen.

   

  Att leva i en flock är mycket viktigt för undulater. Dessa små papegojor gör allt tillsammans, vare sig de letar efter mat eller till exempel flyger till en vattenansamling, vilket är en tydlig uppvisning av hur sociala dessa små fåglar är. Tama undulater bör därför alltid minst vara två tillsammans.

   

  Och i Australien har undulater praktiskt taget inga naturliga fiender. Endast sjuka eller unga fåglar kommer ibland att falla offer för ett rovdjur. Vuxna undulater är å andra sidan så skickliga på att flyga att de kan undkomma praktiskt taget alla rovdjur.

 • Är det skillnad på färgerna hos tama och vilda undulater?

  I Australien hittar du endast gröna undulater med huvud. Men genom slumpmässiga förändringar i deras genbas och selektiv avel i fångenskap har många färgvarianter avlats fram med tiden.

   

  Det är intressant att notera att alla färgvarianter härrör från grundfärgerna som de vilda undulaterna har. I och med att det finns olika varianter så kommer vissa färgpigment på fjädrarna att vara mer eller mindre framträdande, så att de andra pigmenten dominerar. En grön fågel kommer att ha blå och gula pigment på sina fjädrar, som tillsammans ger en grön färg. Om de gula pigmenten saknas, till exempel, kommer fågeln att bli blå. Förutom enfärgade fåglar, kan du också hitta fläckiga undulater som har olika tilltalande färger och mönster.

   

  För fåglarna själva gör den faktiska färgen ingen skillnad. En blå och en grön undulat kommer överens med varandra lika bra som en vit och en gul fågel, eller två fåglar med samma färg.

 • Hur gör jag min undulat tam?

  Varje undulat har sin egen karaktär, så på vilket sätt som den vänjer sig med människor kommer att skilja sig från djur till djur. Det som är viktigt är att inte stressa och att inte gå för fort fram med en ungfågel. Utan att i synnerhet i dess tidiga stadier ge den lite lugn och ro.

   

  För att få fågeln att vänja sig vid mänsklig närvaro, bör du närma dig fågeln långsamt och i ögonhöjd och sedan tala med en mjuk, lugn röst. Om undulaten visar tecken på tillit bör du försiktigt närma dig den med handen. I början bör du helt enkelt regelbundet hålla handen inne i buren, en kort stund varje gång. När du gör detta är det viktigt att du är väldigt lugn och under inga omständigheter försöker att ta upp fågeln.

   

  Om undulaten förblir lugn kan du erbjuda den en godsak, till exempel en Kräcker®-stick. Om den äter av denna från din hand, bryts isen äntligen.

 • Hur agerar jag under häckningsperioden?

  Undulater ute i naturen bor i håligheter i träd. Eftersom de inte bygger bon behöver de inte ha något material för att bygga ett rede när de hålls som husdjur, men en holk behövs.

   

  Efter häckning och kläckning påbörjas uppfödningen av de unga, vilken i huvudsak genomförs av deras mamma. Hon behöver bara lite hjälp av oss med detta. Det är viktigt att se till att de har rätt mat. Den ska vara speciellt utformad för de specifika behoven som undulaten har under kläcknings- och uppfödningsfasen. Efter fyra veckor lämnar de unga fåglarna holken, men matas fortfarande av sin mamma i några dagar.

   

  Ett par som gillar att avla mycket kommer direkt att få ett nytt rede. Du bör dock begränsa antalet gånger de får ungar till två gånger om året för att inte försvaga mammans fysik.

   

  Viktigt: i vissa länder, inklusive Tyskland, krävs en officiell licens eller tillstånd för att föda upp papegojor, inklusive undulater.

 • Kan jag klippa min undulats näbb själv?

  I synnerhet hos äldre undulater kan näbben ibland växa för mycket. Det är dock bäst om en veterinär eller en erfaren uppfödare genomför ingreppet. Hos vissa djur måste emellertid denna procedur upprepas regelbundet. I det här fallet rekommenderar vi att du får råd om exakt hur man ska göra det förfarandet. På så sätt så besparar du fågeln besök hos veterinären och all den stress som är förknippat med detta.  

   

  Förutom detta så kan du naturligtvis vidta ytterligare åtgärder som gör det möjligt för fågeln att slipa ner och sköta om näbben på egen hand - till exempel genom att använda Vita Fit® Mineral Cuttlefish eller färska kvistar, till exempel från fruktträd, som fågeln kan picka på. Ett annat sätt att naturligt slipa ner näbben på är att låta din fågel knapra på läckra Kräcker®-sticks.

 • Kan jag klippa klorna själv?

  En undulats klor kan ibland växa för långa. Men du bör i första hand göra allt du kan för att förhindra att detta sker. Genom att undulaten klättrar på sin sittpinne, och på grenar och kvistar, kommer klorna att slipas ner av sig själv. Det viktiga är att grenarna är av olika storlekar.

   

  En erfaren undulatägare kan klippa fåglarnas klor. Nybörjare kan be att en djuraffär, uppfödare eller veterinär visar hur man gör.

 • Hur kan jag förhindra att min undulat blir uttråkad inne i sin bur?

  Tristess kan bli ett verkligt problem för husdjur. Detta gäller särskilt för undulater som av naturen är mycket sociala och aktiva. Vi måste därför se till att tillhandahålla aktiviteter som passar dem.

   

  För en undulat är kontakten med andra undulater det viktigaste. Dessa fåglar mår därför bäst när de hålls som ett par eller en liten flock. I undantagsfall kan det vara nödvändigt att tillfälligt ha en fågel avskild från andra. Vid sådana tillfällen är det naturligtvis extra viktigt att du aktiverar och ger fågeln uppmärksamhet.

   

  En lämplig distraktion är att få mat: En Kräcker®-pinne, till exempel, behöver fågeln verkligen jobba för att få i sig - precis som ute i naturen. Ett ytterligare alternativ för lämplig aktivitet kan vara att regelbundet låta den flyga fritt. Tillfällig "dekoration" av fågelburen kan hjälpa till att motverka tristess, till exempel med hjälp av färska kvistar, som fåglarna kan knapra på.

 • Hur får jag in min undulat i buren igen?

  Medan den flyger fritt, ge inte din undulat mat. Den lilla fågeln har snabb ämnesomsättning vilket tvingar den till att äta väldigt ofta. Hungern kommer därför att locka fågeln tillbaka till buren efter en liten stund. Helst bör du göra det till en vana att fågeln snabbt lär sig att efter att ha fått flyga fritt så väntar en godbit på den tillbaka i buren.

   

  Om det behövs så kan du mörklägga rummet eller vänta till kvällen, när fågeln helt säkert kommer att leta efter en sovplats. När detta inträffar så kan du försiktigt ta upp fågeln, eftersom undulaten inte kan se så bra i mörkret. Du bör dock bara använda detta knep i nödfall, eftersom fågeln bör utveckla ett förtroende för människor och bli tam. Att vilt rusa omkring för att fånga fågeln bör under alla omständigheter undvikas.

 • Behöver undulater få flyga fritt?

  I deras ursprungliga australiska livsmiljö är undulater äkta opportunister. De flyger runt i flockar tills de hittar en plats där det finns tillräckligt med mat och vatten. När de är där parar de sig och föder upp sina ungar innan de så småningom flyger vidare. Att tillryggalägga stora avstånd ligger därför i vilda undulaters natur. Våra undulater har också något av det i sig, vilket gör att det är extra viktigt att de får flyga fritt.

   

  Den som har ett stort fågelhus behöver inte oroa sig för att fåglarnas inte får tillfälle att flyga omkring. Fåglar som bara har en mindre bur måste å andra sidan regelbundet få flyga fritt. Detta innebär att man vidtar några försiktighetsåtgärder i hemmet: fönster och dörrar bör stängas och giftiga husväxter placeras utom räckhåll. En kraftig gren från ett fruktträd, helst med några mindre grenar, är en perfekt plats för landning och lek. Sätt den i en stor blomkruka med sand eller grus!

 • Min undulat är överviktig, vad ska jag göra?

  Beroende på kroppslängd och storlek kan en vuxen undulat väga mellan 35 och 85 g. Du kan se om fågeln är överviktig genom att försiktigt blåsa på dess bröstfjädrar så att huden blir synlig. Hos överviktiga fåglar kommer det att finnas fettavlagringar där, som är gula. En minskad förmåga att flyga, ihop med andnöd, kan också vara ett tecken på en överviktig fågel. Om du är osäker kan din veterinär hjälpa dig med din fågelns diet.

   

  En överviktig undulat bör dock under inga som helst omständigheter sättas på en svältdiet. Detta skulle medföra andra hälsoproblem. Vad som är viktigt är en balanserad diet som, tillsammans med basfodret, innehåller massor av saftiga grönsaker. Som basfoder till undulater rekommenderar vi Vitakraft Budgie Menu®. Förutom detta bör du dagligen ge fågeln frukt och grönsaker, såväl som något att knapra på och hålla den sysselsatt, som Kräcker® och Vita Nature® Natural Millet.

  Förbränning är dock också viktigt: Ju mer träning ett husdjur får, desto fler kalorier behöver det. Tyvärr kan fåglar ofta hamna i en ond cirkel, varvid överviktiga fåglar får problem med att kunna flyga, vilket gör att de tenderar att inte flyga så ofta. Och i och med de inte får tillräckligt med motion så lägger på sig vikt. Det är därför viktigt att upprepade gånger uppmuntra din fågel att flyga. När du gör detta, se till att du tillhandahåller lämpliga landningsplatser, som inte kräver komplicerade flygmanövrar, i rummet. Sittpinnen - som naturligtvis bör vara av tillräckligt stor storlek - bör placeras på ett sådant sätt att korta flygningar möjliggörs. Undulater är väldigt sociala djur som behöver ha andra undulaters sällskap för sitt välbefinnande. Om de hålls ensamma kan de bli slöa. När de har sällskap så brukar undulater sällan bli överviktiga eftersom fåglarna uppmuntrar varandra att röra på sig och att flyga.

 • Varför skiljer sig informationen på förpackningen ibland från den som ges på webbplatsen?

  Vi kan ibland ändra receptet på våra produkter, till exempel för att följa föreskrivna lagändringar eller för att göra maten ännu mer smakrik för djuren. Sådana förändringar i sammansättningen innebär naturligtvis att förpackningen i fråga måste revideras. Det kan också vara så att nya bestämmelser i lagarna om husdjursmat endast gäller innehållsdeklarationen, medan receptet förblir oförändrat. Produktförpackningen kommer i dessa fall också att ändras.

  Även om vi kan uppdatera onlinelinformation mycket snabbt, inkluderat att ändra bilder där det behövs, tar det längre tid ute i detaljhandeln. Och under en övergångsperiod så kan det ofta innebära att både gamla och nya recept, såväl som gamla och nya förpackningar, är tillgängliga i butiker

 • Socker i undulatmat? Är det tillåtet?

  Visste du att de flesta Vitakraft-produkter för fåglar tillverkas med sockerfria recept?

   

  För att kunna bedöma socker och dess betydelse objektivt är det emellertid först viktigt att vara medveten om att det finns många olika typer av socker. De som är allmänt kända inkluderar fruktos, dextros och laktos. Förutom att de har olika ursprung har de också olika kemiska strukturer. Socker finns naturligt i praktiskt taget alla livsmedel, eftersom det är den naturliga produkten från fotosyntesen av växter. Detta behövs också av alla levande varelser. Sockret konsumeras antingen direkt eller frigörs av andra kolhydrater under förbränningen. Undulatens naturliga föda innehåller också en viss andel socker, till exempel i örter, grönsaker och frukt.

   

  Om du av principskäl endast vill använda foder baserat på sockerfria recept, erbjuder Vitakraft ett enormt urval! Inget socker är tillsatt i de flesta Vitakraft-produkterna, särskilt inte de som man ger fågeln i större kvantiteter, med andra ord basfodret.

  Om socker används - vilket ibland kan vara nödvändigt, till exempel av tekniska skäl - ägnar vi mycket tid åt att se till att sockerinnehållet/den totala mängden som konsumeras hålls låg och på lämplig nivå. Dessutom garanterar vi att våra recept och råvarorna och sockertyperna som vi använder främjar en enkel matsmältning.

 • Hur skapar jag ett fågelrum?

  Det är bra att ha ett fågelrum som är tillgängligt för undulaten, antingen under hela dagen eller under vissa stunder. Kom dock ihåg att du alltid ska se till att fågelrummet uppfyller kraven på säkerhet, hygien och att lämplig utrustning är på plats!

   

  Vana fågelägare kommer inte att ha problem med detta: säkrade fönster och dörrar, en golvbeläggning som är lätt att rengöra och lämpliga landningsplatser., Ett oanvänt eller lite använt rum kan snabbt förvandlas till ett stort fågelrum. Lämpliga landningsplatser inkluderar horisontellt upphängda grenar eller en kraftig klättergren med sidogrenar, placerad i en blomkruka fylld med sand.

   

  En bur har också sin självklara plats i fågelrummet; buren kan fungera som ”basläger” där den kan sova och äta, Detta innebär att buren kommer att förknippas med något positivt och den vid behov lätt kan användas som plats för karantän eller transportalternativ.