Fiskarter för dammar

Klicka för intressant information!

Guide till dammfiskar

Allt värt att veta

Inköp & Utrustning

En fascinerande undervattensvärld

Det vattenrika ekosystemet som pågår i och runt omkring en trädgårdsdamm är en sevärdhet i vilken trädgård som helst.

Dammar är inte bara dekorativa, de för in naturen på nära håll på ett fascinerande sätt. Varje damm är en unik värld full av intressanta saker: en rad olika växter, fiskar med spännande beteende i en mängd olika storlekar, färger och former, och fåglar och andra djur som lockas av vattnet. Dammar erbjuder också den perfekta livsmiljön för några av våra mer sällsynta, infödda djurarter och växter, och utgör värdefulla bidrag till bevarandet av dessa arter och ekosystemet i stort.

Att bygga en trädgårdsdamm

Det finns ett antal enkla, men tilltalande alternativ när det kommer till att bygga en trädgårdsdamm. De flesta trädgårdsägare använder antingen en damm-liner för att skapa sin egen design, eller installerar en redan färdigformad damm, dessa finns numera i tämligen stora storlekar.

Teknisk utrustning

Förutom själva dammen är det viktigt att ha rätt utrustning, särskilt om du planerar att hålla fisk. Om så är fallet är det viktigaste som krävs ett högpresterande filter med tillräcklig kapacitet för storleken på dammen och antalet fiskar. En luftpump kan, om det behövs, tillföra ytterligare syre till dammen. Olika tekniska lösningar finns tillgängliga för att hålla åtminstone en del av dammen isfri på vintern, vilket gör det lättare för dina fiskar att överleva de kallare månaderna.

När du har installerat din damm och satt växterna på plats, bör du lämna den ”i fred” i några veckor. Detta för att uppnå en naturlig, biologisk balans i dammen. Testa vattenvärdena med jämna mellanrum under denna period. När värdena har stabiliserats är du redo att introducera din första fisk.

Dammunderhåll

Regelbundet underhåll av dammen krävs för att stödja och stabilisera den ekologiska balansen som skapas genom samverkan mellan fisk, växter, mikroorganismer och vatten. Du bör begränsa allt underhålls- och rengöringsarbete till ett minimum. Men gör det som krävs och utför det noggrant.

Livet i och runt dammen påverkas av årstidsförändringar. Som ett resultat kommer underhållet som krävs också att ändras vid olika tider på året.

Våren - början av dammsäsongen

Under våren vaknar dammen till liv. Dammväxterna börjar växa och fiskarna blir mer aktiva.

Att göra:

 • Testa vattenvärdena och vid behov byt ur delar av vattnet samt gör andra justeringar
 • Rengör och kontrollera dammfiltret
 • Från mars och framåt börjar du, om så önskas, att introducera nya vattenväxter
 • Hämma det första utbrottet av algtillväxt genom att öka mängden skugga, byta vatten eller införa växter som absorberar höga nivåer av näringsämnen som: dyblad och vattenaloe.

Sommar - din damm i full blom

Under sommarmånaderna kommer din damm att uppenbara sig i sin verkliga prakt. Många vattenväxter kommer att blomma ut och dina fiskar börjar att leka.

Att göra:

 • Klipp bort bleknade andmatar om du ser några
 • ersätt avdunstat vatten med vatten som är förberett och uppvärmt till dammtemperatur
 • Rengör dammfiltret då och då och kontrollera regelbundet vattenvärdena

Höst - förberedelser inför vintervilan

Under hösten börjar fisk och växter att förbereda sig för de kommande vintermånaderna. Vattnet börjar svalna och blommorna på dammplantorna dör.

Att göra:

 • Ta bort fallna blad och dött växtmaterial från vattnet. Det kan vara fördelaktigt att placera ett nät över dammen
 • Stäng av pumparna till vattenfall och fontäner, rengör dem och magasinera dem
 • Rengör dammfiltret
 • Klipp ner växter

Vintern - dammen i vila

Livet i din trädgårdsdamm går i vila från november till mars. Fiskarnas metabolism bromsas ner avsevärt. De lever längst ner i dammen och intar inte föda. Du bör hålla dammunderhållet till ett minimum under vintern för att undvika att störa din fisk och andra djur. En anordning för att hålla en del av dammen fri från is kommer att upprätthålla det vitala utbytet mellan vattnet och den omgivande luften.

Kost

I naturen lever fiskar vanligtvis i stora vattendrag som innehåller en tillräcklig mängd mat. Maten i trädgårdsdammars begränsade utrymme räcker emellertid inte till för att uppfylla deras krav. Dammfisken måste därför få en mat av hög kvalitet som tillhandahåller alla nödvändiga näringsämnen, utan att förorena vattnet i dammen.

Lämplig mat för olika arter och dess egenskaper i vatten

Varje dammfiskart lever i en viss del i vattnet, där de också äter sin mat. För att nå alla fiskarna i din damm kan maten därför behöva sjunka, flyta eller förbli hängande i vattnet. Matens doft är också viktig eftersom fisken hittar den med sina känsliga luktorgan.

Maten måste bevara den ekologiska balansen i din damm.

En balanserad diet är avgörande för att din fisk ska förbli frisk och för att upprätthålla den ekologiska balansen i din damm. Maten får inte förorena vattnet med överflödiga näringsämnen eftersom det skulle leda till en ökning av alger, en försämring av vattenvärdena och i slutändan göra din fisk mer mottaglig för sjukdomar. Du behöver därför energikontrollerad mat som kan smältas optimalt av din fisk. Den tillhandahållna dieten måste också svara upp mot det ökade energibehovet under våren och hösten.

Vitakraft-serien innehåller näringsstyrd hälsosam föda för perioden från vår till höst. Allt foder innehåller vårt speciella multivitaminkomplex och permanent vitamin C för att öka det naturliga försvaret.

Återställ förlorad energi under våren

På våren kan du börja mata dina fiskar med Vitakraft Pond Food när risken för frost är över och vattentemperaturen har nått 9 ° C. Börja med små mängder de första dagarna och öka därefter gradvis. Under de tuffa vintermånaderna kommer dina fiskar att ha använt sina inre energireserver för att överleva. Det rekommenderas därför att du kompletterar din utfodring med högenergi-fodret Vitakraft Pond Food Energy. Fodret gör att dina fiskar kan stabilisera sitt försvagade immunsystem och tillgodogöra sig viktiga näringsämnen för den kommande leksäsongen.

Näringstyrd mat på sommaren

Under sommaren bör du förse din fisk med mat som har låg andel näringsämnen eftersom de har tillgång till en relativt energirik, naturlig mat. Mat som har för mycket näringsämnen kan förorena vattnet. Vitakraft Pond Fish Food är näringsstyrd och innehåller mycket fiber för att främja rätt matsmältning. Denna säkerställer att näringsämnen tas upp av fiskarnas kroppar och förhindrar att din damm förorenas.

Bygg upp energireserver under hösten

Under hösten börjar livet i och runt dammen att avta. Dammfiskar har inte mycket tid för att ”lägga på sig” de energireserver som de kommer att behöva under de tuffa vintermånaderna. Så snart vattentemperaturen sjunker under 9 ° C slutar fisken att äta. Under vintermånaderna går de in i en form av viloläge på botten av dammen och överlever på sina energireserver. För att säkerställa att din fisk klarar den här perioden bör du under hösten förse dem med Vitakraft Pond Food Energy.

Våra produkter

Innehåller allt dina fiskar behöver för att må bra!